1111 Maxime - Muncă(2)

Cuvant Inainte

Categorii aforisme

[a-c][d-m][n-s][t-v][supplementum]

 

 • Lucraţi aşa încât blestemul posterităţii să nu vă tulbure repaosul mormintelor.
I. Heliade-Rădulescu
 • Repausul nu se află nicăieri în natură.
  B.P. Hasdeu
 • Munca este legea lumii moderne, ce nu are loc pentru leneşi.Temeiul unui stat e munca, şi nu legile; bogăţia unui popor nu stă nici în ban, ci iarăşi în muncă. Fiecare, şi mare, şi mic, datoreşte un echivalent de muncă societăţii în care trăieşte.
  Mihai Eminescu
 • Munca e ritmul vieţii. Ea dă, ca şi libertatea, tării şi frumuseţe şi caracter propriu fiinţei noastre.
  Vasile Pârvan
 • Cel mai simplu mijloc de a nu greşi este de a nu lucra.
Nicolae Iorga
 • Fiecare generaţie, profitând de experienţa generaţiilor trecute, poate să le întreacă, lucrând mai bine decât ele.
  P.P. Negulescu
 • Pentru mine, viaţa fără muncă nu-şi are raţiune… Mulţumirea mea cea mai mare, singura mulţumire, este lucrul.
  George Enescu
 • Nimic nu e uşor pe pământ; chiar roua e sudoarea privighetorilor care-au trudit toată noaptea cântând.
  L. Blaga
 • Cine osteneşte prea devreme pare să consimtă la dispariţia lui.
  Tudor Arghezi
 • Numai munca cu toate formele ei, de la secerarea grâului şi până la recolta marilor idei, conferă drepturi omului.
G. Călinescu
 • Mai mult decât intelectul,munca face totuşi pe om mai înţelegător faţă de suferinţele şi nevoile semenilor.
P. Comarnescu