1111 Maxime - Educaţie(2)

Cuvant Inainte

Categorii aforisme

[a-c][d-m][n-s][t-v][supplementum]

 

 • Buna creştere este cea dintâi trebuinţă a unui neam; ea e temelia şi chezăşia pentru paza tuturor aşezămintelor obşteşti.
Petrache Poenaru
 • A educa e mai greu decât a studia; de aceea, sunt puţini educatori în mulţimea de învăţaţi.
  Vasile Conta
 • Popoarele vor fi fericite atunci când educaţia integrală a cetăţenilor se va sprijini pe adevăr şi dreptate.
  Vasile Conta
 • Pedagogia s-a născut pentru unii profesori neghiobi – există – şi pentru unii şcolari model, cari nu există.
  Delavrancea
 • Teoria educaţiei trebuie aplicată la toate etăţile – Pentru prunci, pentru copiii mărunţi, pentru cei mai mărişori, pentru tineri, adulţi, bătrâni şi pentru cei cu un picior în groapă.
Simion Mehedinţi
 • Educaţia îl face pe om cinstit şi binecrescut iar instrucţia îl face învăţat. E de la sine înţeles că, având a alege între un om cinstit şi unul învăţat, alegerea va cădea asupra celui dintâi.
  Onisfor Ghibu
 • Educaţia nu este numai o chestiune de ştiinţă, de artă, de tehnică; mai mult decât orice, ea este o chestiune de credinţă şi de voinţă… Educaţia este – mai presus de toate – operă de eroism, nu de calcul.
  Onisfor Ghibu
 • Nu există educaţie, există numai exemplu.
  Ştefan Ţiţeica
 • Scopul educaţiei e de a permite omului să devină / să fie el însuşi.
 • Fiecare situaţie de instruire şi educare este nouă şi irepetabilă.
 • Singură educaţia dezvoltă popoarele.