1111 Maxime - Devize(3)

Cuvant Inainte

Categorii aforisme

[a-c][d-m][n-s][t-v][supplementum]

 

 • Castigat ridendo mores (lat.) – Îndreaptă moravurile prin râs.[Deviza comediei, dată de poetul francez J.de Santeul.]
 • Ubi bene, ibi patria (lat.) – Unde e bine, acolo e patria. [Formulă întâlnită cu mici deosebiri la Aristofan, Pacuvius, Cicero. Deviza celor care sunt gata ca, pentru avantaje materiale, să calce în picioare până şi sentimentul înalt al dragostei de patrie.]
 • Virtute, non astutia (lat.) – Prin virtute, nu prin vicle- nie. [Deviză a luptătorilor cinstiţi şi, în genere, a celor care vor să reuşească numai prin merite.]
 • Nihil sine labore! (lat.) – Nimic fără muncă.
 • A-şi primejdui viaţa pentru adevăr. [Maxima vieţii lui J.J.Rousseau , pe frontispiciul a numeroase ziare din timpul Revoluţiei Franceze.]
Juvenal
 • Pro rege saepe, pro patria semper (lat.) - Pentru rege adesea, pentru patrie totdeauna. Deviza lui Colbert, ministru al finanţelor pe vremea lui Ludovic al XIV-lea.
 • Legea morală în noi şi cerul înstelat deasupra noastră
  Immanuel Kant
 • Scopul scuză mijloacele. – Deviza iezuiţilor. [Popularizată prin Nicolo Machiavelli (1469-1527) , care însă preciza: „Ia seama că suntem în vremuri corupte, iar,dacă mijloacele sunt acestea şi lumea e astfel făcută, vina nu e a mea.”]
 • Citius, altius, fortius (lat.) – Mai repede, mai sus, mai puternic. Deviza jocurilor olimpice.
 • Deviza mea: Nulla dies sine laetitia. Dar laetitia înseamnă: disciplină, muncă, trudă, suferinţă, îndoială, invenţie, bucurie.
Constantin Noica